Jaktskottets grunder

Det primära syftet med Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är att förbättra jägarnas förmåga att skjuta väl vid jakt. Att förbättra jägarnas förmåga att utföra bra jaktskott, kommer även att minska risken för skadeskjutningar. Jaktskottets grunder är en del i denna verksamhet.

Kursmaterial

Vid all utbildning inom jaktskottets grunder, skall Jaktskyttets ABC användas som studiematerial.

Målgrupper

Nya jägare i Jägarskolan ska erbjudas en bra utbildning i jaktskytte med hjälp av studiematerialet Jaktskyttets ABC och utbildade ledare i Jaktskottets grunder.

”Gamla” jägare ska lockas att förbättra sitt jaktskytte, dels genom att läsa studiecirkeln Jaktskyttets ABC, dels via direkta kontakter med utbildade skjutledare på skjutbanan.

En studiecirkel kan genomföras under ledning av utbildad ledare/ instruktör. Cirkeln kan också med fördel läsas som så kallad kamratcirkel om man följer studiehandledningen. Utbildad ledare/instruktör kan fungera som en resurs för kamratcirkeln med så kallat fackmannamedverkan.

Tusentals jägare har redan läst Jaktskyttets ABC.

Ledare / instruktörer

Vårt mål är att alla (de flesta) skjutbanor anslutna till Svenska Jägareförbundet och Studiefrämjandets cirkelledare ska ha utbildade ledare/instruktörer i jaktskytte, som behärskar metodiken för jaktskottets grunder – Jaktskyttets ABC.

Utbildningar för ledare planeras och genomförs inom Jägareförbundets alla nio versamhetsområden (VO) över hela landet.

Kontakta respektive VO:s jaktskytteansvarige vid behov / önskemål om ledarutbildning.

Vid ledarutbildningen finns möjlighet att köpa 1 styck instruktionspärm för jaktskottets grunder innehållande plastade planscher och underlag för OH-bilder, som direkt är kopplat med det övriga ABC materialet. Detta pärmmaterial används sedan av ledare / instruktörer vid teoretiska och praktiska utbildningar.

Senast uppdaterad den 06 apr 2013