Jaktskyttets ABC

Jaktskyttes ABC är ett utbildningsmaterial i jaktskytte som ingår i Svenska Jägareförbundets rikskampanj för skytteutbildning. Det finns två böcker i serien.

Jaktskyttets ABC I

Jaktskyttets ABC I är ett kursmaterial från Jägareförbundet som kan ses som en grundkurs för jaktskytte. ABC I är upplagd som en bruksanvisning i jaktskytte med hagel- och kulvapen från teori, via kolvanpassning och torrträning fram till praktiska övningar. Målet är att skytten ska lära sig att: ”medvetet tillverka sina träffar”.

ABC är skriven på ett lättfattligt sätt, rikt illustrerad med foton, och indelad i block för olika områden. Med hjälp av boken, som även innehåller tips för träningsmetoder, får man en god förståelse i ämnet jaktskytte.   För den ”nye” jägaren innebär det att han/hon får en god förberedelse inför t.ex.jägarexamens praktiska skjutprov. Den ”erfarne” jägaren får större förståelse kring alla de faktorer som påverkar resultatet av ett avlossat skott.

Alla som läser ABC får lära sig grundbegreppen kring ABC metodiken som innebär att:

  • A – Varje enskild skytt ska ha ett väl anpassat vapen och med vapnet ska skytten lära sig att,
  • B – göra en bra anläggning med kolven mot kinden (köttkudde) och skytten ska i detta läge,
  • C – se rätt målbild med kunskap om ögondominans, samt lärt sig ha kontroll över öga, mynning och mål.

Jaktskyttets ABC II

Jaktskyttets ABC II, är ett påbyggnadsmaterial i ämnet jaktskytte och kan ses som en handbok i jaktskytte för jägare. Boken är en fortsättning på Jaktskyttets ABC I, där vi behandlade detaljer som är viktiga för jaktskottets grunder. ABC II ger en fördjupning i ämnet jaktskytte och är skriven av skjutinstruktör CG Smålänning.

Boken ges ut av Jägareförbundet Gävleborg och omfattar 40 sidor.

Jaktskyttets ABC II behandlar främst kulskytte och faktorer kring vapen, riktmedel, ammunition, inskjutning och skjutteknik i olika former, som alla påverkar resultatet för ett lyckat jaktskott. I boken ges många tips och teorier om hur man anpassar sitt vapen och hur man lär sig att göra en korrekt inskjutning.

Träningstips ges för att lära sig att skjuta effektiva skott med både hagel- och kulvapen mot både stillastående och rörliga mål. För skott mot rörliga mål behandlas skjutteknik och behov av framförhållning.

Vissa övningar går ut på att lära sig att skjuta snabbt och den kunskapen kan vara en helt avgörande faktor för ett lyckat resultat vid vissa tillfällen, som till exempel vid eftersök mot skadat vilt.

ABC II är ett utmärkt material att läsa som en studiecirkel inom till exempel det egna jaktlaget och då kan man med fördel kontakta vårt studieförbund Studiefrämjandet för att få hjälp med planering och studieplan för kursen.


Beställning av material

  • Jaktskyttets ABC I 
  • Jaktskyttets ABC II
  • Pris 150 kronor styck.

Jägareförbundet/butik
Tel. 077-18 30 300
 www.jagareforbundet.se/butik

Eller direkt från:

Jägareförbundet Gävleborg / Studiefrämjandet, CG Smålänning
Tel. 070-554 20 15
cg.smalanning@telia.com

 

CG Smålänning – skjutinstruktör och författare.

Senast uppdaterad den 30 apr 2014